Čo sa stane, ak neplatíte:

Príklad výšky záväzku pri rôznych možnostiach riešenia
jednorazové vyrovnaniesplátkysúd (exekúcia)

Hlavné zásady

Komunikácia je prvý a najdôležitejší krok k úspešnému vysporiadaniu záväzkov. Najefektívnejšia a najlacnejšia cesta je vyrovnanie záväzku v najkratšom čase. Lepšie je platiť prijateľné minimum ako vôbec nič.

Často kladené otázky

Aké sú možné spôsoby zaplatenia?

- Prostredníctvom osobnej zóny tohto portálu
- Prevodom na účet (On-line Banking, Internet Banking)
- Vkladom na účet priamo v banke (príkaz na úhradu)
- Poštovou peňažnou poukážkou (pôvodne s označením „typ U“)
- Osobne u nás v spoločnosti


Ako môžem zaplatiť, ak som v zahraničí?

Použitím identifikačných znakov IBAN a SWIFT kód, ktoré získate nakontaktovaním sa na našu spoločnosť cez portál a osobnú zónu (nutnosť prihlásenia sa), telefonicky, faxom, písomne, mailom, skype, facebook alebo osobne.


Ako môžem overiť, že ste obdržali moju platbu?

Prijatie a zaevidovanie Vašej platby môžete overiť prostredníctvom portálu a osobnej zóny (nutnosť prihlásenia sa), telefonicky na kontaktných číslach našej spoločnosti alebo osobne. Veľkou výhodou je zaslanie kópie dokladu (faxom, mailom, poštou, skype) obratom po vykonanej úhrade. Zabezpečíte tým rýchle dohľadanie a priradenie Vašej platby.


Čo je potrebné vyplniť, aby bola platba priradená správne ?

Pre rýchlu identifikáciu a napárovanie platby je potrebné vyplniť číslo účtu a variabilný symbol. V prípade, že využijete možnosť zaplatiť priamo cez tento portál, tieto údaje sú vyplnené automaticky, takže správne napárovanie platby je zaručené.


Ako môžem požiadať o vrátenie alebo preúčtovanie preplatku?

Preplatili ste svoj záväzok a prajete si finančné prostriedky vrátiť na účet, poprípade preúčtovať čiastku na iný spis evidovaný v našej spoločnosti? Žiadosti nájdete v sekcii Rýchle odkazy


Vyplnenú a vlastnoručne podpísanú žiadosť nám následne zašlite poštou na adresu EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, e-mailom na ba@eosksi.sk alebo faxom na +421 2 323 00 110.


Prečo môj záväzok vymáha spoločnosť EOS?

Naša spoločnosť pomáha partnerom a ostatným spoločnostiam s mimosúdnym a súdnym vymáhaním ich pohľadávok. Koná na základe mandátnej správy alebo kúpnej zmluvy, kde nadobúda štatút majiteľa pohľadávky.


Prečo môj záväzok neustále rastie?

Záväzok, ktorý vznikol na základe ústnej alebo písomnej dohody, môže rásť vzhľadom k tomu, že príslušenstvo Vášho záväzku tvoria zmluvné úroky, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a náklady spojené s jeho uplatnením v zmysle § 121 OZ.


Prečo je platiť nízke splátky výhodnejšie ako neplatiť vôbec?

Nižšia pravdepodobnosť súdneho a exekučného riešenia záväzku. Každou úhradou sa Váš záväzok postupne ponižuje, takže úroky rastú pomalšie.


Ako mám postupovať, ak ide o neoprávnenú pohľadávku (podvod, zneužitie dokladov)?

V takomto prípade neodkladne kontaktujte našu spoločnosť. Je potrebné doložiť oznámenie o podaní trestného oznámenia z polície a notárom overené čestné prehlásenie.


Kde dostanem poštové poukážky (šeky)?

Naša spoločnosť vyplnené ani prázdne poštové poukážky neposiela. Dostanete ich zadarmo na každej pošte na Slovensku. Na platby v domácom styku treba používať poštovú peňažnú poukážku (pôvodne s označením „typ U“).


Ako mám vyplnit poštový poukaz s platbou na účet ?

Príklad vyplnenia PP s popisom nájdete na tomto odkaze


Čo sa stane, ak svoj záväzok mimosúdne neuhradím?

Následné riešenie záväzku závisí od typu klienta, ktorému pohľadávka patrí. Najčastejšou formou ďalšieho riešenia pri oprávnených pohľadávkach je súdna žaloba, zrážky zo mzdy a aj možná exekúcia majetku (exekúcia je doživotná a dedičná).


Môžem riešiť svoj záväzok aj osobne?

Z dôvodu Covid-19 situácie to nie je možné.


Ako si môžem overiť, že daný záväzok vymáha spoločnosť EOS?

Veriteľ, resp. spoločnosť EOS doporučene zasiela oznámenie o postúpení, prípadne oznámenie o splnomocnení na vymáhanie. Na vyžiadanie zasielame aj plnomocenstvo alebo zmluvu o postúpení k odkúpeným pohľadávkam.


Bude mi nejako potvrdené ukončenie vymáhania?

Áno, pri odkúpených pohľadávkach zasielame na požiadanie potvrdenie o vysporiadaní, pri mandátnych spisoch informujeme veriteľa s odporučením, aby potvrdenie čo najskôr vyhotovil. Najdôležitejšie je však uložiť si všetky potvrdenia o platbe.


Ako získam prihlasovacie údaje do osobnej zóny portálu?

Prihlasovacie údaje – prihlasovacie meno a heslo sú uvádzané v liste, v ktorom Vás informujeme o nutnosti uhradiť Váš záväzok (upomienka).

Navyše máte možnosť požiadať o tieto údaje:
- Telefonicky
Po overení agentom Vám dané údaje budú zaslané poštou alebo elektronicky.

- Prostredníctvom tohto portálu
V časti prihlásenie (Žiadosť/zabudnuté heslo/zablokovaný účet) je potrebné vyplniť Vaše krstné meno, priezvisko, RČ a číslo telefónu alebo email. V prípade, že evidujeme na spise Vami uvedené telefónne číslo alebo email, bude Vám automaticky zaslaná SMS (iba na mobilné číslo) , alebo email. V opačnom prípade Vás budeme kontaktovať.


Ako mám postupovať, ak som zabudol heslo?

O vygenerovanie nové hesla môžete požiadať:

- Telefonicky
Po overení agentom Vám bude heslo pregenerované a zaslané poštou alebo elektronicky.

- Prostredníctvom tohto portálu
V časti prihlásenie (Žiadosť/zabudnuté heslo/zablokovaný účet) je potrebné vyplniť: Vaše prihlasovacie meno, ak ho neviete je potrebné vyplniť krstné meno, priezvisko a RČ. Ďalej je potrebné zadať číslo telefónu alebo email. V prípade, že evidujeme na spise Vami uvedené telefónne číslo alebo email, bude Vám automaticky zaslaná SMS (iba na mobilné číslo) , alebo email. V opačnom prípade Vás budeme kontaktovať.


Čo v prípade, ak som si zablokoval prístup?

Po 3 neúspešných pokusoch o prihlásenie dôjde automaticky k zablokovaniu prístupu. Pre jeho odblokovanie je potrebné postupovať rovnako ako v prípade zabudnutého hesla.


Je osobná zóna portálu bezpečná?

Po prihlásení do osobnej zóny sú všetky informácie kódované silným algoritmom a zabezpečené certifikátom, takže tieto údaje nie sú prístupné pre neoprávnené osoby.


Možnosti získania finančných prostriedkov

Skúste využiť jednu z nasledujúcich možností ako získať peňažné prostriedky pre rýchlejšie vyplatenie Vašich záväzkov

www.profesia.sk
- Skúste si nájsť prácu, prípadne brigádu prostredníctvom tohto portálu, ktorý denne ponúka množstvo novej inzercie a pracovných ponúk.

www.brigada.sk
- Potrebujete si privyrobiť, aby ste mohli uhradiť splátku? Prostredníctvom uvedenej stránky máte možnosť nájsť si či už dočasnú alebo trvalú brigádu.

www.antik-starozitnosti.sk
- Máte doma nepotrebný starý nábytok, porcelán, či iné starožitnosti? Skúste ho predať prostredníctvom tejto spoločnosti a získajte tak prostriedky na uhradenie svojich záväzkov.

www.zaloznanonstop.sk
- Použite záložňu ako ďalšiu možnosť získania financií. Založte alebo predajte staré šperky, keramiku, porcelán alebo iné cennosti a môžete byť bližšie k zbaveniu sa svojich záväzkov.

www.antiquemp.sk
- Získajte finančné prostriedky na uhradenie záväzkov tak, že predáte nepotrebné či nepoužívané starožitnosti, umelecké diela alebo obrazy.

www.antikvariat-sova.sk
- Ďalšou príležitosťou pre Vás ako získať financie, je predaj starých kníh do antikvariátu a zo získaných peňažných prostriedkov budete zase o krok bližšie k vysporiadaniu Vašich záväzkov.

www.bazarnabytok.sk
- Ďalšia spoločnosť pre Vás, prostredníctvom ktorej môžete predať nepotrebný, starý nábytok a následne použiť peňažné prostriedky na uhradenie Vašich splátok.


Porozmýšľajte aj nad ďalšími možnosťami ako by ste sa mohli rýchlejšie dostať k finančným prostriedkom

- Máte viacero záväzkov a chcete sa ich zbaviť jednorázovo? Skúste sa poobzerať vo Vašom okolí po autobazároch a predať svoje auto, aby ste sa mohli definitívne zbaviť svojich záväzkov voči veriteľom.

- Máte doma iné nepotrebné veci, pričom ich vôbec nepotrebujete? Skúste ich ponúknuť na predaj v rôznych bazároch, či už prostredníctvom internetu alebo v kamenných predajniach a získajte tak ďalšie možnosti ako byť bližšie k vyrovnaniu Vašich dlhov.